20.05.2019

MCDN ODN w Tarnowie zaprasza na seminarium „Wychowanie do wartości

Aksjologiczna przestrzeń kulturowo-przyrodnicza placówki oświatowej”.

Seminarium

Wychowanie do wartości Aksjologiczna przestrzeń kulturowo-przyrodnicza placówki oświatowej

Termin: 22 maja 2019 r. w godzinach od 12.00 do 16.00

Miejsce realizacji: Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie, ul. Sanguszków 28

Adresaci: zainteresowani dyrektorzy, nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, wykładowcy, studenci uczelni wyższych

Program:

  • Zasoby środowiska lokalnego a kształtowanie przestrzeni aksjologicznej placówki  oświatowej – dr Małgorzata Jaśko MCDN ODN w Tarnowie
  • Terapeutyczna i edukacyjna funkcja ogrodów – dr Bożena Szewczyk-Taranek Katedra Roślin Ozdobnych UR w Krakowie
  • Rola hortiterapii w kształtowaniu postaw osób niepełnosprawnych – przykłady dobrej praktyki – mgr Joanna Kula Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych
  • Moda w ogrodzie – historia sztuki ogrodowej – mgr inż. Elżbieta Radwańska ZSEO w Tarnowie
  • Zieleń miejska w Tarnowie w ujęciu historii Tarnowskiego Ogrodnika – mgr inż. Iwona Kapustka ZSEO w Tarnowie

Dla uczestników szkolenia przewidziany jest okolicznościowy poczęstunek w „wiosennej tonacji”

Wystawy:
Wiosenne kompozycje florystyczne – prace uczniów ZSEO w Tarnowie

Decoupage – pomysły na aranżacje wnętrz – prace uczniów ZSEO w Tarnowie

Jak pomóc owadom zapylającym rośliny – prace uczniów ZSEO w Tarnowie

Seminarium realizowane w ramach projektu PIĘKNO CZŁOWIEKA – KONTEKSTY WYCHOWANIA  finansowanego z budżetu Miasta Tarnowa

Kierownik formy: dr Małgorzata Jaśko

wróć do listy aktualności