01.06.2021

Startujemy z projektem „Każde dziecko jest zdolne”

Zapraszamy szkoły do udziału w projekcie „Każde dziecko jest zdolne”. Oferujemy wsparcie w zakresie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy z różnych przyczyn nie osiągają wyników szkolnych na miarę swoich możliwości.

Celem projektu jest podniesienie motywacji do rozwoju i nauki, kształtowanie prospołecznej postawy życiowej, umacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości, budowanie postawy życiowej opartej na rozwijaniu pasji i talentów, wspieranie gotowości do uczenia się.

Udział w projekcie to dla szkół szansa na:

  • pozyskanie wartościowych merytorycznie rozwiązań pozwalających na diagnozowanie uzdolnień uczniów (model diagnozy, narzędzia diagnostyczne)
  • pomoc w realizacji procesu rozpoznawania uzdolnień uczniów
  • poszerzenie oferty zajęć poprzez warsztaty rozwijające ogólny potencjał ucznia, stanowiący bazę dla rozwoju uzdolnień i skutecznego uczenia się
  • umożliwienie uczniom zdobycia nagród w konkursie, którego przedmiotem będzie prezentacja sukcesu edukacyjnego
  • zwiększenie kompetencji rady pedagogicznej w zakresie diagnozowania i wspierania uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć
  • zatrudnienie szkolnych liderów i przygotowanie ich do realizacji zadań w zakresie wsparcia uczniów zdolnych
  • poszerzenie wiedzy i wzmocnienie motywacji rodziców w obszarze wspierania rozwoju ich dzieci
  • wsparcie zewnętrzne procesu rozpoznawania uzdolnień i pracy z uczniem zdolnym przez ekspertów (psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi) oraz opiekunów ze strony MCDN

O udział w projekcie mogą ubiegać się szkoły podstawowe zlokalizowane na terenach wiejskich i w miastach liczących do 20 000 mieszkańców. Nabór do projektu prowadzony jest w formie konkursu. Szczegółowe warunki określa zamieszczony poniżej regulamin wraz z załącznikami.
W każdym powiecie zostanie wybrana jedna szkoła, która będzie mogła skorzystać z bezpłatnego wsparcia dla swoich uczniów, nauczycieli i rodziców. Środki na realizację projektu asygnuje Województwo Małopolskie.

NA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU CZEKAMY DO 25 CZERWCA 2021 R.

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie mogą zasięgnąć dodatkowych informacji pod numerem telefonu: 519 849 814 – osoba do kontaktu: Anna Samborska-Milewska oraz 500 084 157 – osoba do kontaktu: Mariusz Gdowski.

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 do Regulaminu  – Szczegółowy opis założeń projektu.

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 3 do Regulaminu – REKOMENDACJA MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Szczegółowe kryteria wyboru partnerów projektu

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Wzór Porozumienia

Załącznik nr 6 Instrukcja wyszukiwania na stronie GUS

wróć do listy aktualności