Fizyka – szkoła podstawowa

Instytutu Badań Edukacyjnych, zadania z fizyki wraz z komentarzami. https://bnd.ibe.edu.pl/subject-page/9https://bnd.ibe.edu.pl/subject-page/7

Akademia uczniowska (Au) projekt edukacyjny, doskonalący metody nauczania i przyswajania wiedzy z fizyki, CEO, Uczenie się poprzez eksperymentowanie. Akademia Uczniowska. https://procedury.ceo.org.pl/fizyka/

Fizyczne Krainy wiedzy – teoria oraz zadania z rozwiązaniami http://www.iwiedza.net/zadania.html

Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, portal  dla nauczycieli i uczniów, zbiór zadań z rozwiązaniami http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/nowa_strona/?q=node/426

Portal edukacyjny MEDIA NAUKA –  kurs fizyki, kalkulator zamiany jednostek, symulacje, artykuły: https://www.medianauka.pl/biologia-portal

Fizyka od Podstaw – kanał YouTube dla uczniów i nauczycieli: https://www.youtube.com/channel/UCUkOfW4DelKrSeebmAFabNA/videos?disable_polymer=1

Fizyka – szkoła ponadpodstawowa

Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, portal  dla nauczycieli i uczniów, zbiór zadań rozwiązaniami http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/nowa_strona/?q=node/426

Portal edukacyjny MEDIA NAUKA –  kurs fizyki, kalkulator zamiany jednostek, symulacje, artykuły: https://www.medianauka.pl/fizyka-portal

Stronie Zespołu Fizyków LO Turek, dla uczniów i nauczycieli, doświadczenia, ciekawostki, testy: http://fizyka.net.pl/startowa/startowa.html

Serwis Fizyka dla każdego, rozwiązane zadania, wzory fizyczne, opracowania teoretyczne, doświadczenia, symulacje, przygotowanie do matury: http://fizyka.dk/