20.03.2020

Sieci współpracy i samokształcenia oraz inne formy wsparcia dedykowane pracy zdalnej

W związku z aktualnym wyzwaniem stojącym przed szkołami przygotowaliśmy specjalną ofertę sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli. Nasza platforma Moodle wesprze edukację domową i zdalną.

W obecnej chwili przygotowaliśmy propozycje sieci współpracy i samokształcenia, w ramach których możliwa jest współpraca na odległość. Oferta będzie sukcesywnie rozbudowywana.

Oferta specjalna Ośrodka w Nowym Sączu:

Bezpłatne zasoby i serwisy internetowe w zdalnym nauczaniu Informatyki – II etap edukacyjny.
Narzędzia do zdalnego nauczania historii – II etap edukacyjny.
Narzędzia do zdalnego nauczania języka angielskiego – II i III etap edukacyjny.
Przygotowanie lekcji nauczania zdalnego z wykorzystaniem darmowej aplikacji on-line.
Jak przygotować się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego?
Zdalne nauczanie języka polskiego – metody i narzędzia.
Praca doradcza wychowawcy oddziału z wykorzystaniem zasobów edukacyjnych on-line.
Przygotowanie materiałów edukacyjnych do nauczania zdalnego.
Fabryka pomysłów w wirtualnej bibliotece – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy.

Warsztaty e-learningowe
Jak realizować podstawę programową z informatyki w szkole ponadpodstawowej?

Oferta specjalna Ośrodka w Krakowie:

Religia bez ograniczeń – jak uczyć zdalnie?
Jak nauczać zdalnie? – sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.- Grupa 1
Jak nauczać zdalnie? – sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. – Grupa 2
Angielski na start!
Lekcje matematyki w wersji online.
Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych.
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego – szkoły podstawowe.
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego – szkoły ponadpodstawowe.
Jak uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego?
Przygotowanie lekcji nauczania zdalnego z biologii w szkole podstawowej.
Zdalna pomoc psychologiczno-pedagogiczna.- Grupa 1
Zdalna pomoc psychologiczno-pedagogiczna. – Grupa 2.
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania do życia w rodzinie.
Jak uczyć muzyki zdalnie? Sieć współpracy online nauczycieli muzyki.

Oferta specjalna Ośrodka w Tarnowie:

Jak uczyć zdalnie historii?
Ruszmy z posad geografię w szkole.
Jak uczyć zdalnie języka obcego?
Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – jak nauczać zdalnie?
Nauczyciel wspomagający – niezbędne wsparcie w rozwoju dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Bank pomysłów na WF online.
Jak nauczać zdalnie matematyki?
Wychowanie fizyczne z pomysłem.
Zawodowcy na starcie do edukacji on-line.
Jak radzić sobie z opracowywaniem propozycji zajęć on-line w przedszkolu?

Oferta specjalna Ośrodka w Oświęcimiu:

Jak zdalnie uczyć języka polskiego?
Jak zdalnie uczyć przedmiotów zawodowych?
Jak zdalnie uczyć wiedzy o społeczeństwie?
Jak zdalnie uczyć historii?
Doradztwo zawodowe – spoglądamy w przyszłość.
Jak zdalnie uczyć matematyki?
Jak przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego?

Celem zorganizowanych sieci jest wymiana doświadczeń i praktycznych rozwiązań związanych z koniecznością organizacji nauczania zdalnego ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi TIK. Ostatecznym rezultatem pracy sieci będzie stworzenie dostępnego repozytorium, które będzie zawierało bazę rozwiązań oraz narzędzi przydatnych do pracy zdalnej. Działać będziemy na platformie Moodle, na której możemy dzielić się swoimi pomysłami w zakresie realizacji edukacji zdalnej, identyfikować problemy oraz zgłaszać potrzeby związane z nauczaniem zdalnym.

O kolejnych propozycjach wsparcia będziemy informować na bieżąco.

wróć do listy aktualności