Najbliższe wydarzenia edukacyjne

20.01.2020
Spotkanie III
od 15.00 do 18.00
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć – Warsztat kreatywnego wychowawcy świetlicy

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.01.2020
godz. od 14.00 do 18.00
Warsztaty

16. Praktycznie o motywowaniu uczniów

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.01.2020
godz. 15.00 - 18.00
Warsztaty

45. „Cyfrowy” dyrektor

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.01.2020
godz. 14.00 - 17.10
Warsztaty

59. Jak wykorzystać naturalną ciekawość dziecka i podtrzymać zapał do liczenia?

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.01.2020
godz. 14.00 – 18.00
Warsztaty

19. Zgubne nawyki (uzależnienia behawioralne) dzieci i młodzieży

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.01.2020
godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

78. Doświadczaj, przeżywaj, zdobywaj wiedzę – zajęcia lekcyjne i terenowe na przedmiotach przyrodniczych

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.02.2020
godz. 14.00 – 18.00
Warsztaty

07. Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.02.2020
godz. 9.00 - 15.30
Warsztaty

Oferta specjalna – Aktywizacja uczniów kluczem do sukcesu na egzaminie z matematyki

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.02.2020
10.02.2020 r. godz. 14.30 - 17.40
Termin kolejnego spotkania: 12.02.2020 r. godz. 14.30 - 17.40
Warsztaty

14. Jak pracować z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka obcego?

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.02.2020
godz. 14.00 - 17.10
Termin kolejnego spotkania: 24.02.2020 r. godz. 14.00 - 17.10
Warsztaty

60. Aby język giętki powiedział wszystko… – rozwijanie języka uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.02.2020
godz. od 14.00 do 18.00
Warsztaty

53. Praktycznie o działaniach innowacyjnych

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.02.2020
godz. 14.00 – 18.00
Warsztaty

18. Jak pracować z agresywnym nastolatkiem?

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.02.2020
godz. 9.00 - 15.30
Warsztaty

Oferta specjalna – Wykorzystanie interaktywnych map na lekcji

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
17.02.2020
godz. 14.30 - 17.40
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia „Programowanie w szkole podstawowej”

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.02.2020
godz. od 15.00 do 18.45
Warsztaty

84. Świetlica szkolna krainą kreatywności i aktywności ucznia

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.02.2020
godz. 14.00 - 18.00
Termin kolejnego spotkania: 25.02.2020 r. godz. 14.00 - 18.00

Warsztaty

69. Wypracowanie argumentacyjne na egzaminie ósmoklasisty

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.02.2020
godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

58. Jak rozwijać myślenie matematyczne? – kształcenie kompetencji matematycznych dzieci. Gr. IV

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.02.2020
godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

37. Jak kształtować kreatywność uczniów?

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.02.2020
godz. od 15.00 do 18.45
Warsztaty

Oferta specjalna – A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd – dziecięce zabawy w teatr

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.02.2020
godz. 14.30 - 17.40
Termin kolejnego spotkania: 20.02.2020 r. godz. 14.30 - 17.40
Warsztaty

98. Programujemy wizualnie w środowisku Scratch na drugim etapie edukacyjnym

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.02.2020
godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

86. Kompetencje uczniów a wymagania rynku pracy

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.02.2020
godz. 10.00 - 12.15
Warsztaty

Oferta Specjalna- Strategia i alians w kierowaniu i zarządzaniu placówką oświatową

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.02.2020
godz. 15.00 - 19.00
Warsztaty

79. Wykorzystanie strategii kształcenia wyprzedzającego w nauczaniu geografii

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.02.2020
godz. 15.00 - 19.00
Warsztaty

11. Uczeń z przejawami zachowań trudnych i zaburzeniami zachowania w środowisku szkolnym

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.02.2020
godz. 9.00 - 15.30
Warsztaty

76. Rozwijanie myślenia historycznego u uczniów szkół podstawowych

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.02.2020
godz. 9.00 - 15.30
Termin kolejnego spotkania: 29.02.2020 r. godz. 9.00 - 15.30
Warsztaty

Oferta specjalna – GIMP, edytor obrazów dla ucznia i nauczyciela

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.02.2020
godz. 9.00 - 13.00
Warsztaty

12. Pierwsze kroki w szkole – jak wspierać ucznia z problemami emocjonalnymi

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.02.2020
godz. 14.00 - 18.00
Termin kolejnego spotkania: 5.03.2020 r. godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

70. Wypracowanie twórcze na egzaminie ósmoklasisty

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.02.2020
godz. od 14.00 do 18.00
Warsztaty

53. Praktycznie o działaniach innowacyjnych

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.03.2020
godz. 14.00 – 17.00
Termin kolejnego spotkania: 09.03.2020 r. godz. 14.00 – 17.00
Warsztaty

4. Efektywne i skuteczne metody komunikacji szkoły z otoczeniem

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.03.2020
godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

64. Współpraca i współdziałanie dzieci w grach i zabawach ruchowych. Gr. III

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.03.2020
godz. 15.00 - 18.45
Warsztaty

Oferta specjalna – W ciągu roku, jak co roku idzie miesiąc za miesiącem – zabawy czytelnicze związane z kalendarzem

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.03.2020
godz. 14.00 – 18.00
Warsztaty

41. „Zadbaj o siebie” – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.03.2020
godz. od 15.00 do 18.45
Warsztaty

Oferta specjalna – Rok 2020 Rokiem Jana Pawła II – świętujemy tworząc lapbook

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.03.2020
godz. 15.00 - 18.45
Warsztaty

Oferta specjalna – „Przyszła wiosna, z gołą głową bosa, z kwiatami we włosach” – wiosenne zabawy czytelniczo-plastyczne

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.03.2020
godz. 15.00 - 18.45
Termin kolejnego spotkania: 07.03.2020 r. godz. 09.00 – 14.45
Warsztaty

81. Algorytmika i programowanie – kompetencje przyszłości

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.03.2020
godz. 14.00 - 17.10
Termin kolejnego spotkania: 12.03.2020 r. godz. 14.00 - 17.10
Warsztaty

48. Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.03.2020
godz. 14.30 – 18.30
Warsztaty

74. „Aktywne uczenie języka obcego – rozwiązanie metodyczne” – gr. 2

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.03.2020
godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

40. Zarządzanie sobą w czasie – sposób na stres w zawodzie nauczyciela

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.03.2020
od 15.00 do 18.45
Warsztaty

Oferta specjalna – „Książka to dopiero początek” – zabawy plastyczne inspirowane literaturą dla dzieci

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.03.2020
godz. 15.00 - 19.00
Warsztaty

21. Budować pozytywne relacje w sytuacji konfliktu – rola mediacji rówieśniczych w środowisku szkolnym

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.03.2020
godz. 15.00 – 19.00
Seminarium

28. Uczniowski savoir-vivre

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.03.2020
godz. 9.00 - 13.00
Warsztaty

22. Pomóc uczniowi, pomóc sobie – mobbing rówieśniczy w środowisku szkolnym

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.03.2020
godz. 9.00 - 15.30
Termin kolejnego spotkania: 28.03. 2020 r. godz. 9.00 - 15.30

Warsztaty

Oferta specjalna – Joomla – narzędzie do tworzenia strony

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.03.2020
godz. 9.00 - 13.00
Warsztaty

75. Gry planszowe w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.03.2020
godz. 14.00 - 17.10
Termin kolejnego spotkania: 19.03.2019.2020 r. godz. 14.00 - 17.10
Warsztaty

49. Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.03.2020
godz. 14.00 – 18.00
Warsztaty

26. Szkoła bez rywalizacji – jak wspierać uczniów w kształtowaniu prawidłowych relacji?

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.03.2020
godz. 14.30 – 18.30
Warsztaty

61. „Zabawa motorem nauczania języka angielskiego w przedszkolu” – gr. 2

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.03.2020
godz. 9.30 - 16.00
Warsztaty

93. Studio filmowe w nauczycielskim kantorku – prosty montaż filmowy na potrzeby lekcji

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.03.2020
godz. 14.00 – 18.00
Seminarium

Oferta specjalna – Zasady formułowania wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny śródroczne i roczne w klasach 4 – 8

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.03.2020
godz. 14.00 - 17.10
Termin kolejnego spotkania: 30.03.2019.2020 r. godz. 14.00 - 17.10
Warsztaty

49. Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.03.2020
godz. 15.00 - 17.45
Termin kolejnego spotkania: 28.03.2020 r. godz. 09.00 - 14.45
Warsztaty

67. Co zrobić z tablicą interaktywną w edukacji wczesnoszkolnej? Cyfrowy niezbędnik nauczycieli

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.03.2020
godz. 15.00 – 19.00
Warsztaty

55. ABC notowania graficznego Gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.03.2020
godz. 9.00 - 13.00
Warsztaty

20. Lekcje wychowawcze – kształtowanie kompetencji społecznych Gr. II

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.04.2020
godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

57. „Pamięć jest matką zapamiętywania” – jak zapamiętać szybciej i na dłużej?

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.04.2020
godz. 09.00 - 15.30
Warsztaty

96. Programowanie komputerowe od podstaw

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.04.2020
godz. 14.00 - 17.10
Termin kolejnego spotkania: 9.04.2020 r. godz. 14.00 - 17.10
Warsztaty

50. Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.04.2020
godz. 14.00 – 17.00
Seminarium

88. Co uczeń szkoły podstawowej powinien wiedzieć o szkole branżowej?

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.04.2020
godz. 15.00 - 18.30
Termin kolejnego spotkania: 18.04.2020 r . godz. 09.00 - 14.00
Warsztaty

Oferta specjalna – Narzędzia informatyczne niezbędne do realizacji Programu Nauczania Informatyki, zakres rozszerzony

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.04.2020
godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

51. Co nauczyciel kontraktowy odbywający staż na kolejny stopień awansu zawodowego powinien wiedzieć o prawie oświatowym?

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej